HERA | WHITE ENAMEL

125000 - $1,250.00

Description

Oxidized 18K Palladium Hera Ring with White Enamel

Specifications

Oxidized 18K Palladium Hera Ring with White Enamel